Volplay.com Kullanım Koşulları


Volplay Hakları, Paylaşım ve Kurallar

   Volplay.com tüm servislerinin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, kurucusu ve domain mülkiyetine sahip olan kişidir.

   Sunulan servislerin yazılım, tasarım, metin, görsel ve sair telif hakları tamamen Volplay’e aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir. 

   Volplay, içerik paylaşım kültürünü esas alarak ve buna bizzat saygı duyarak, Volplay tarafından bizzat üretilen içeriklerin, kaynak belirtilmek koşulu ile veya Volplay.com sitesinde içerik sayfasına doğrudan yönlendirme yapıldığı takdirde paylaşımına izin vermektedir.

   Ancak, Volplay ile lisans anlaşması yapmış yayıncı kuruluş ve video içerik üreticileri gibi 3.partilere ait içeriklerin, kaynak gösterilse dahi alıntılanmasına veya başka ortamlarda yayınlanmasına izin verilip verilmemesi, Volplay'in inisiyatifindedir.

   Volplay, kullanıcı ve ziyaretçiler ile lisans anlaşmalı 3. partiler tarafından oluşturulan her türlü veri ve içeriğin hiç bir şekilde kontrolünü yapmamaktadır.

   Ancak, şahıs ve kurumların kişilik hakları ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası anlaşmalar ile koruma altına alınan diğer hakların ihlal edilmesi halinde;
   -ayrıca telif haklarını ihlal eden, müstehcenlik (pornografi) içeren, hakaret, küfür, nefret söylemi, küçük düşürücü ifadeler barındıran içerik ve verilerin gönderilmesi;
   -kişileri ve toplulukları rahatsız edecek derecede toplu iletişim yapılması;
   -kişilerin ve toplulukların sözle, resimle veya video içeriğiyle taciz ve tehdit edilmesi;
   -virüs gönderilmesi ya da web sitesinin verimli çalışmasını engellemek için kesme, sınırlama veya yok etme için tasarlanmış diğer bilgisayar kodları, ya da yazılım veya donanım içeren herhangi bir malzeme iletmesi;
   -Volplay hizmetlerinin ve servislerinin amacını aşan bir şekilde kullanılmasının anlaşılması halinde,

   Volplay hizmetleri derhal durdurma, ilgili içerikleri yayından çıkarma ve yorumlara, verilere müdahele hakkına sahiptir.
   Adli ve idari makamlardan gelecek talepler doğrultusunda, Volplay, hukuka aykırı içerik ve veri, yorum sahibinin bilgilerini paylaşmak durumundadır. 

Servis Kesintileri ve Bedelleri

   Volplay, sunduğu servislerin kesintisiz ve hatasız çalışması için elinde geleni yapacaktır. Ancak internet erişim hizmeti veren servis sağlayıcıların sistemlerinde meydana gelebilecek teknik arızalar, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin sistemlerinde meydana gelecek aksaklıklar, sistem bakımları ve mücbir nedenler gibi vakalarda Volplay servisleri de bağlantılı olarak etkilenebilir.
   Bu gibi durumlarda Volplay servislerin etkin olarak işlemesi için gerekli tedbirleri alacaktır, fakat doğrudan müdahale yetkisi olmayan bağlantılı servis arızaları ve hataları için sorumluluk kabul etmemektedir. 

   Volplay, işbu şartların yürürlükte olduğu tarih itibariyle, tüm içeriklerini ve servislerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Herhangi bir zamanda, sunmuş olduğu servislerden ve içeriklerden bedelli ya da bedelsiz olarak yararlandırma hakkına sahiptir.

     Volplay, yasalar ve koşullara göre kullanıcı sözleşmesini her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir, yürürlükten kaldırabilir veya yeni bir sürümünü yayınlayabilir. 
   Volplay, dileği takdirde sunmuş olduğu hizmetler üzerinde en iyi hizmeti verme amacı ile her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. 

Yetkili Merciler

   Volplay ve kullanıcıları arasında ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ihtilaf öncelikle iyi niyet ile çözümlenmeye çalışacaktır, aksi durumda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

    

*Güncelleme: İşbu beyanlar, en son 04.04.2017 tarihinde güncellenmiştir .