Kadınların Kışkırtıcı ve Seksi İç Giyim Malzemesi: Sütyen

Kadınların Kışkırtıcı ve Seksi İç Giyim Malzemesi: Sütyen

Sütyen, kadınlar tarafından göğüsleri örtmek, desteklemek ve kaldırmakta kullanılan bir giyecektir. Genelde iç çamaşırı sayılmakla beraber özellikle giyenin vücut hatlarını belirlemesi nedeniyle temel bir giyecek olarak da nitelendirilmektedir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında geliştirilerek korsenin yerini almıştır. Dünyanın hemen her yerinde üst vücut parçası için en yaygın kullanılan iç çamaşırıdır.

Kadınlar eski zamanlardan beri göğüsleri örtmek, desteklemek ve kaldırmak için çeşitli giyecekler kullanmışlardır. MÖ 7. yüzyıla ait bazı Minos resimlerinde bazı kadın atletlerin modern sütyen benzeri kıyafetler giydiği görülmektedir. 16. yüzyıl sonrasında varlıklı kadınların iç giyiminde yaygın kıyafet göğüsleri yukarı kaldıran korse olmuştur. 19. yüzyıl sonlarında desinatörler korseyi parçalara ayırarak daha kullanışlı bir hale getirmeye çalışmışlardır: Alt vücut için daraltıcı kuşak tarzı korseler ve üst vücut için göğüsleri omuza asan cihazlar. 1930'lara değin yaygın üretime geçmemesine rağmen modern sütyeni daha fazla andıran giyecekler 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır.

Bu dönem sonrasında sütyen korsenin yerini almış ve üretim ve satışı ile milyon dolarlık bir endüstri haline gelmiştir. Zaman içinde sütyen fonksiyonellik kadar bir moda unsuru haline de gelmiştir.

Sütyenleri model model incelemekte fayda vardır. 19. ve 20. yüzyılda, her ne kadar göğüs dikleştirici, şekillendirici olarak kullanılmış olsalar da, günümüzde bu ürünlerin kullanımını, daha fazla kategorize etmek daha doğru olacaktır.