Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: 20.09.2020


Volplay.com internet sitesi ziyaretçileri ve kullanıcılarının, site kullanımı sırasında hangi koşullara uymak zorunda oldukları ile Volplay.com'un hakları bu metinde, şeffaflık prensibinden hareketle belirtilmiştir.

Volplay.com bu haklar ile, koşulları ihlal eden kullanıcılar ve ziyaretçiler aleyhinde yaptırım (üyelik sonlandırma, hizmet kullanımını kısıtlama, içerik ve data silme) uygulayabileceği gibi; gerekli görür ise, ilgili resmi makamlara suç duyurusunda bulunabilir.

Unutulma Hakkı'nı kullanarak hesabınızı silme istediğinizi, İletişim sayfasından bildirebilirsiniz. En geç 24 saat içinde hesabınız ve verileriniz silinecektir.

Hakaret ve Kişisel Bilgilerin İfşası

İfade özgürlüğünü destekliyoruz. Ancak, üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken, başkalarını taciz etme ve karalama imkânı vermemekteyiz. Kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı içeriğe izin vermiyoruz. Saldırgan davranışlar, tehdit, taciz, özel yaşama saldırı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşası hoşgörü sınırlarımızın dışında. Bu içeriğe sahip videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Pornografi ve Aşırı Şiddet

Pornografinin hiçbir türüne izin vermemekteyiz. Yetişkin cinsel organlarının, cinsel eylemlerin sergilendiği görüntüler veya yazılar hoşgörü sınırlarımızın dışındadır. Özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi veya bunları teşvik eden veya andıran videolar konusunda ciddi hassasiyet göstermekteyiz. Bu içeriğe sahip videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Şiddeti yaşamımızdan ve bilgisayarımızdan uzak tutmak istiyoruz. Bir insana ya da hayvana acı çektirilmesi, aşağılanması, saldırılması hoşgörü sınırlarımızın dışındadır. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran her türlü yayını içeren videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Zararlı Alışkanlıklar, Resmi Kurum İçerikleri, Silahlar ve Patlayıcı Maddeler

Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetinde videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Görüntü alınmasına veya fotoğraf çekilmesine izin verilmeyen askeri veya diğer resmi kurumlara ait videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin içerik yayınlayan videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Fikri ve Sınai İçerik Hakları

Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Kullanıcılar sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer Kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer Kullanıcılar dâhil) ait olan video, fotoğraf, resim, yazı vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, Volplay.com ihlale konu olan İçeriği -hiçbir uyarıya veya izne gerek olmaksızın- Siteden kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcıların üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

Siyaset veya Dini İçerik

Her siyasi görüşe ve dine saygı duyuyor ama bunların suistimal edilmesini istemiyoruz. Bu yüzden siyasi veya dini içerik yayınlayan videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Yasalara Aykırılık

Yasanın suç saydığı fiilleri öven, suça özendiren, ticari olarak haksız rekabete neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan tüm videolar da hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Paylaşım Kuralları

Volplay, içerik paylaşım kültürünü esas alarak ve buna bizzat saygı duyarak, Volplay tarafından bizzat üretilen içeriklerin, kaynak belirtilmek koşulu ile veya Volplay.com sitesinde içerik sayfasına doğrudan yönlendirme yapıldığı takdirde paylaşımına izin vermektedir.

SPAM, DDOS Atağı ve Ters Mühendislik

Spam içerikli videolara izin vermemekteyiz. Videoların görüntüsü, adı, açıklaması ve etiketleri, kullanıcıları yanıltmaya yönelik olarak videonun içeriğiyle uyuşmayacak şekilde düzenlenmişse ve sadece başka bir web sitesine yönlendirme ve/veya reklam yapma amacı taşıyorsa, bu videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır. Volplay.com'un uğradığı zararlar dolayısıyla bu tür içerikler yükleyen Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

DDOS atağı yaparak veya üçüncü kişilere teşvik verip yaptırarak; yayın hizmetinin yavaşlaması ya da durmasına sebep olanlar hakkında, Volplay.com uğradığı zararlardan dolayı yasal yollara başvurabilir.

Sunulan servislerin yazılım, tasarım, metin, görsel ve sair telif hakları tamamen Volplay’e aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Volplay, uğradığı zararlardan dolayı, hukuki yollar aracılığıyla hakkını arayacaktır.

Volplay bilgi girişi (video gönderimi, yorum, yoruma cevap, kullanıcı menüsü, iletişim birimleri, özel mesaj vb.) aracılığıyla; virüs gönderilmesi ya da web sitesinin verimli çalışmasını engellemek için kesme, sınırlama veya yok etme için tasarlanmış diğer bilgisayar kodları, ya da yazılım veya donanım içeren herhangi bir malzeme iletmesi kanun dışı olup; Volplay, uğradığı zararlardan dolayı hukuki yollar aracılığıyla hakkını arayacaktır.

Ayrıca yukarıdaki tüm kurallar, Kullanıcılar tarafından sitede yapılan yorum, özel mesajlaşmalar, kanal-profil bilgileri ve yüklenen imajlar için de geçerlidir.

Volplay'in içerik ve kullanıcı sayısının fazlalığı sebebiyle nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya birkaçının yanlışlıkla sitemizde yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına bizi uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili departmanlarımızca incelenerek dikkate alınacak ve aykırılık en kısa sürede giderilecektir.