Yayın İlkeleri

Son Güncelleme: 20.09.2020


İzleyici Odaklı İçerikler

Volplay, herhangi bir kurum, kuruluşun bünyesinde olmamakta; bağımsız yayın yapmaktadır. Popüler konular, güncel içerikler dışında, izleyici isteklerine önem vererek; farklı, çeşitli video içeriklerini yayımlamaya özen gösterir. Kullanıcı dostu olmayı, önerileri dikkate almayı daima benimser.

Bağımsız olması sebebiyle, izleyici topluluğunun görmek istemediği içerikleri, yayın ilkeleri doğrultusunda yayından kaldırabilir ya da hiç yayına almayabilir.

Volplay'de; bazı video içeriklerini, aşağıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı göremiyorsunuz;

Yayınlanmayan İçerik Kapsamı

- Politik/Siyasi Sataşma

- Dini-Mezhep Çatışması

- Irk ve Irksal Yüceltme/Küçük Düşürme

- Hak ve Hürriyetten Yoksun Bırakma

- Cinsiyet Ayrımcılığı

- Çocuk Hakları İhlali

- Kadın Hakları İhlali

- Engellilere Yönelik Aşağılama

- Popüler Tanınmış Kişi (Vlog vb.) Görüntüleri

- Temeli Video olmayan (Slayt, Ses Kaydı) Çalışmalar

- Sağlık Durumuyla Alay Etme

- Dini İnanca Saldırı

- Toplum Görüşüne Saldırı

- Özel Yaşamın İhlali

- Cinsel Yönelime Hakaret

- Azınlık Topluluğun Çıkarları

- Pornografik Öğeler

- Sosyal-Ekonomik Düzeyi Aşağılama

- Taraflı Her Türlü Manipülasyon

- Tarım Bakanlığı Onayı Olmayan Bitkisel / Cinsel Ürün ve Gıda Takviyeleri

- Direkt Kişiyi Hedefleyen Saldırı

- Kaynağı Belirsiz İddiaya Dayalı İçerik

- Tüm Propaganda Unsurları

- Kişinin Bilgisi Olmaksızın Kaydedilmiş Görüntü

- Bahis Özeldiriciliği

- Uyuşturucu ve TCK'na Göre Yasadışı Keyif Verici Maddeler

- Tehlikeli Araç/Gereç (Bomba, Patlayıcı vb.) Yapımı

İnsan Merkezli Yayıncılık

Volplay’in temel yayıncılık ilkeleri: Gerçeklik ve doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık, kamu yararı ve izleyiciye hesap verebilmektir. Volplay, içeriklerinde hiç kimseyi;

Irkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından ayrıştırmaz; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösterir. Kişilerin özel yaşamını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamaktadır.

Redakte Edilmiş İçerik

Hiç kimsenin/kurumun yayınladığımız içerikten dolayı maddi, manevi ya da psikolojik olarak zarar görmemesi için çalışıyoruz. Bu sebeple, yayınlayacağımız içerikleri kendimiz araştırarak yayınlıyor veya kullanıcıların gönderdiği içerikleri, ihtiyaç duyarsak editörize ederek yayınlıyoruz. Kullanıcı içerikleri Yayınlanmayan İçerik Kapsamında değilse, Kullanım Koşulları'na göre hazırlanmışsa; editör eli değmeden de yayına alınabilmektedir.

Kişisel ve Toplumsal Fayda

Yayınlanan içerikler; eğitici, öğretici ya da bir konu-olay hakkında bilgi ve haber verici olabilir. Aynı zamanda kişilerin iyi zaman geçirmesi için güldürücü, zaman geçmesini sağlayan ve stres attıran içeriklerde olabilir. 20 kategori ile ayrıştırılmış içerikler, kullanıcılara mutlak fayda sağlamak üzere editörize edilmiştir.

Toplumsal bir konu ya da yaşanmış olaylar hakkındaki içerikler; bağımsız, sade ve tarafsız olarak hazırlanarak ziyaretçilere sunulmaktadır. Kamu yararını gözetirken, insanları manipüle etmemeyi kesin olarak benimsiyoruz. Bu sebeple ciddiyet gerektiren içerikleri yorumsuz en yalın haliyle yayınlıyoruz. Yorumlamayı sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımıza bırakıyoruz. Toplumun en faydalı şekilde bilgilenmesini sağlıyoruz.

Süreklilik ve Tekrar Etmeme

Tasarım dilinden, yayınlanan videolara kadar; aynı konuyu/olayı sakız gibi uzatan içeriklerin Volplay'de yeri yoktur. Kullanıcılarımızın tekrar etmeden de kavrama yetisine sahip olduğunu düşünüyor, buna göre içerik sağlıyoruz.

Sürekli güncel kaldığımız ve geçmişe yönelik içerikleri de yayına eklediğimiz gibi, bu içeriklerin tamamının yayında kalması için daimi emek sarfediyoruz.